Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna
12 lutego 2018

WALNE ZEBRANIE

Szanowni Państwo,
Członkowie Wielickiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.
Zarząd WLOT, uprzejmie zaprasza na doroczne Walne Zebranie naszego stowarzyszenia.

Walne Zebranie