Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna
28 czerwca 2015

NEWSLETTER 26/2015

Szanowni Państwo
Członkowie i Sympatycy Wielickiej Lokalnej Organizacji Turystycznej!

Zarząd WLOT składa serdeczne podziękowania za przekazanie 1 % podatku dla WLOT.
Jesteśmy wdzięczni, że rozwój turystyki na naszym terenie, jako główne zadanie naszego stowarzyszenia, może liczyć na wsparcie naszych Członków i Sympatyków.

STRATEGIA ORGANIZACJI

Podczas ostatniego walnego zebrania została podsumowana działalność WLOT w 2014 roku, oraz przyjęto strategię działania na drugą połowę 2015 i na 2016 r.
W ramach przyjętej strategii:
– została podjęta uchwała o przystąpieniu WLOT do tworzącej się sieci MSDO (Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego http://www.msdo.pl/;
– zaplanowano przedsięwzięcie reklamujące usługi turystyczne „Wieliczka za pół ceny”;
– podjęcie starań o zdobycie finansów na zorganizowanie kursów przewodnickich;
– włączenie się do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju Karpat w ramach Konwencji Karpackiej;
– realizacja projektu „Ochrona siedliska Olsy w Mietniowie”.

REKLAMA USŁUG TURYSTYCZNYCH W SZWECJI

Polska Organizacja TurystycznaZ Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Sztokholmie Polska Statens Turistbyra otrzymaliśmy prośbę o przekazywanie materiałów reklamujących usługi turystyczne w Polsce. Wysyłka materiałów z Warszawy 10 lipca 2015.Szczegóły w załączniku >>pobierz załącznik .doc, .pdfMAŁOPOLSKA PASUJE DO CIEBIE!

Małopolska Organizacja Turystyczna14 czerwca 2015 roku Województwo Małopolskie oraz Małopolska Organizacja Turystyczna rozpoczęły kolejną odsłonę kampanii promocyjnej Małopolski i Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT). W tym roku hasłem przewodnim jest „Małopolska pasuje do Ciebie”.
Szczegóły w załączniku >>pobierz załącznik .doc, .pdf

WYJAZD INTEGRACYJNY DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

Po raz pierwszy proponujemy wspólny wyjazd poza Europę, tym razem do Ziemi Świętej. Właśnie w Betlejem można poczuć magiczną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia jak nigdzie indziej na świecie. Termin: ferie świąteczne 21- 28 grudnia 2015 (9 dni). Podstawowy koszt 3.190 zł. Szczegóły i karta zgłoszenia do wysłania w terminie do 15 lipca w załączeniu.
Program pielgrzymki w załączniku 1 >>pobierz załącznik .doc, .pdf
Karta zgłoszenia w załączniku 2 >>pobierz załącznik .doc, .pdf


Kontakt:
Biuro WLOT – Henryk Uhryński
32-020 Wieliczka, ul. B. Szpunara 8
tel/fax 12 278 32 42, mobile 660 784 239
wlot@wlot.eu
www.wlot.eu